Ranking, tips och resultat till alla lopp på Danmark travbana tisdag 28 juni 2022

Här får du dagens tips för Danmark travbana tisdag 28 juni 2022. Vårt tips är i form av en ABCD-ranking av loppens hästar. Du kan välja att se alla hästar med startnummer i en enkel startlista, eller även hästarnas namn samt kuskar i en utökad startlista. Så fort ett lopp är klart, så rapporterar vi om vilken hästen som vann, vilket då ger dig dagens ATG resultat för Danmark travbana tisdag 28 juni 2022.
Rankingförklaring:  
A-hästar
B-hästar
C-hästar
D-hästar
Struken
         
N (X)
  ← loppets vinnare
Lopp 1      (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       2120 meter voltstart
7 (16)
10 (15)
6 (15)
5 (12)
4 (11)
9 (10)
3 (7)
8 (5)
2 (4)
1 (2)
Lopp 2   (V5)    (A: > 15 B: > 10 C: > 4 D: <= 4 # medel: 7)       1820 meter voltstart
5 (12)
2 (11)
6 (10)
4 (8)
3 (6)
7 (5)
1 (0)
Lopp 3   (V5)    (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2160 meter autostart
9 (21)
5 (19)
8 (18)
10 (17)
3 (14)
7 (9)
2 (8)
6 (7)
4 (5)
1 (0)
Lopp 4   (V5, V4)    (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2160 meter autostart
9 (19)
1 (18)
5 (17)
8 (15)
7 (13)
2 (9)
6 (6)
4 (6)
3 (4)
Lopp 5   (V5, V4)    (A: > 16 B: > 11 C: > 5 D: <= 5 # medel: 8)       2160 meter autostart
8 (16)
7 (13)
3 (11)
4 (8)
2 (5)
6 (3)
1 (1)
5 (0)
9 (0)
Lopp 6   (V5, V4)    (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2160 meter autostart
8 (20)
7 (18)
1 (16)
5 (16)
10 (14)
6 (12)
2 (9)
9 (5)
4 (4)
3 (3)
Lopp 7   (V4)    (A: > 14 B: > 9 C: > 3 D: <= 3 # medel: 6)       1820 meter voltstart
5 (11)
6 (9)
7 (6)
4 (5)
2 (2)
3 (2)
1 (0)

Lopp 1      (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       2120 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  CAMILLA SISU*   s11
Jacob Munk
Senaste 5:      Ra Sej  Bm  220527-6    1/2120  0  24.4g
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.8 2120 m
(2) D
2  WERARD TOP II*   v11
Ole Bager
Senaste 5:      Ji Jes  Bm  220612-1    1/2120  2  23.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
8.1 2140 m
(4) D
3  CULT*   v8
Søren K. Jensen
Senaste 5:      Jen Sø  Bm  220430-9    4/2160  4  22.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.1 2140 m
(7) D
4  WENSON*   v11
Claus Peter Christiansen
Senaste 5:      CP Chr  Bm  220612-1    1/2140  5  23.2g
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.4 2140 m
(11) C
5  RINGO MOSEBO*   v14
Filippa Granild
Senaste 5:      MS Jen  Bm  211010-6    2/2160  5  22.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
20.5 2140 m
(12) C
6  STRONG SHADOW*   v13
Laura E. Pedersen
Senaste 5:      LE Ped  Bm  220612-1    2/2180  0  21.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
16.7 2160 m
(15) B
7  MCCABE*   v13
Lars-Erik Kaas
Senaste 5:      Kaa La  Bm  220612-1    4/2180  4  21.6g
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.9 2160 m
(16) B
8  DIGITAL YANKEE*   v10
Jesper Mogensen
Senaste 5:      Mog Je  Bm  211002-5    3/1840  5  22.3g
Denna lopptypL:  ingen hittad
65.9 2180 m
(5) D
9  ZEB LIE STAR*   v13
Torben Dahl Pedersen
Senaste 5:      TD Ped  Bm  220416-9    4/1860  4  21.6
Denna lopptypL:  ingen hittad
36.4 2180 m
(10) C
10  FENDI DRAVIET*   v10
Kim Dahl
Senaste 5:      Dah Ki  Bm  220612-1    3/2180  0  21.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
29.5 2180 m
(15) B

Lopp 2   (V5)    (A: > 15 B: > 10 C: > 4 D: <= 4 # medel: 7)       1820 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  GO ON HJORTSHøJ*   s4
Mads Petersen
Senaste 5:      Ma Pet  Bm  220612-91   1/1820  k  24.6
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.6 1820 m
(0) D
2  GHOSTBUSTER*   v4
Betina Lund
Senaste 5:      Lun Be  Bm  220621-1    1/2120  2  23.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.6 1820 m
(11) B
3  FOREVER YOUNG*   s5
Thomas Kaas
Senaste 5:      Kaa Th  Bm  220507-5    1/1820  1  23.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
16.3 1840 m
(6) C
4  HESTER BLåBJERG*   s3
Tonni K. Mogensen
Senaste 5:      MK Mog  Bm  220514-5    1/1860  2  23.5
Denna lopptypL:  ingen hittad
13.9 1840 m
(8) C
5  GO ON SPRING*   v4
John Gommans
Senaste 5:      Gom Jo  Bm  220621-1    2/2140  1  22.1
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.9 1840 m
(12) B
6  GOOD LUCK SøHUS*   v4
Frank Mikkelsen
Senaste 5:      Mik Fr  Bm  220621-1    3/2160  3  24.3g
Denna lopptypL:  ingen hittad
8.3 1840 m
(10) C
7  GEKKO I*   s4
Henrik Ipsen
Senaste 5:      Ips He  Bm  220522-1    1/2140  1  25.8g
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.3 1840 m
(5) C

Lopp 3   (V5)    (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2160 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  FIE GAMMELSBæK*   s5
Annika Dyrnits
Senaste 5:      An Dyr  Bm  210831-91   2/1820  k  24.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
32.1 2160 m
(0) D
2  CANAVARRO*   v8
Martin Sjøholm Jensen
Senaste 5:      MS Jen  Bm  211030-6    7/2160  0  22.1ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.9 2160 m
(8) D
3  EXPRESSSTONE*   v6
Kim Hjort
Senaste 5:      Hjo Ki  Bm  220522-8    2/1600  5  20.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
9.7 2160 m
(14) C
4  BARON REVENUE*   v7
Niels-Peter Steinlein
Senaste 5:      NP Ste  Bm  220612-5    9/2440  0  22.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
14.8 2160 m
(5) D
5  LIVI NECTAR H M*   s7
John Gommans
Senaste 5:      Ji Jes  Bm  220612-5   10/2440  2  20.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.3 2160 m
(19) B
6  GINGIN*   s4
Ole Møller
Senaste 5:      Møl Ol  Bm  220606-5    3/2120  0  24.3g
Denna lopptypL:  ingen hittad
5.7 2160 m
(7) D
7  BAD SHADOW*   v9
Kim Mortensen
Senaste 5:      Mor Ki  Bm  220430-5    1/2140  3  23.3g
Denna lopptypL:  ingen hittad
23.7 2160 m
(9) D
8  BORN SOLO*   v9
Susanne Munk
Senaste 5:      Su Mun  Bm  220612-5    6/2440  3  20.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
29.7 2160 m
(18) B
9  BARSKE M*   v9
Simone Lindevang
Senaste 5:      La Ped  Bm  220612-5    2/2440  1  20.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.7 2160 m
(21) A
10  GAIA P*   s4
Michala Haagensen
Senaste 5:      Mi Haa  Bm  220612-7    1/2120  1  22.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
12.9 2160 m
(17) B

Lopp 4   (V5, V4)    (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2160 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  LLUC BOKO*   v4
Frank Mikkelsen
Senaste 5:      Mik Fr  J   220330-7    2/2140  0  16.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.2 2160 m
(18) B
2  DELAWARE BOUNCE*   s7
Steen Mogensen
Senaste 5:      Mog St  Bm  220606-5    3/2140  6  22.1
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.2 2160 m
(9) D
3  FRANGUS HOOLIGAN*   v7
Kim Mortensen
Senaste 5:      Jen Sø  Bm  220416-2    9/2160  0  23.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.9 2160 m
(4) D
4  BRUCE SHADOW*   v9
Søren K. Jensen
Senaste 5:      Jen Sø  Bm  210727-4    5/2160  0  21.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
10.8 2160 m
(6) D
5  CONRADS PRODIGY*   s7
Mads Petersen
Senaste 5:      Jen An  Ny  220519-4    1/2140  3  17.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.3 2160 m
(17) B
6  BEST OF MAGIC*   s9
Nicole Jensen
Senaste 5:      Mi Jør  Bm  211002-3    9/2160  0  21.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
19.4 2160 m
(6) D
7  VERDI*   s11
Jonas Jönsson
Senaste 5:      Jo Jön  Bm  220527-6    2/2140  2  21.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
13.6 2160 m
(13) C
8  BLACKBIRD S*   v6
Henrik Ipsen
Senaste 5:      Ips He  Bm  220522-6    1/1600  3  19.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.1 2160 m
(15) C
9  EMIL L*   v6
Ole Møller Pedersen
Senaste 5:      Kaa La  Bm  220612-2    3/1600  0  18.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
11.4 2160 m
(19) B

Lopp 5   (V5, V4)    (A: > 16 B: > 11 C: > 5 D: <= 5 # medel: 8)       2160 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  ELBOW*   v6
Tom Olsen
Senaste 5:      Sve Be  Se  220108-7    3/2060  0  21.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
7.1 2160 m
(1) D
2  BEAR LES CORDONS*   s10
Martin Sjøholm Jensen
Senaste 5:      Mi Sko  Bm  211030-7    2/2160  0  20.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
13.7 2160 m
(5) D
3  CHIVAS REGAL*   v8
Camilla Samson
Senaste 5:      Ca Sam  Bm  220507-7    5/2160  0  19.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.4 2160 m
(11) C
4  ATTENTION MORGAN*   v10
Betina Lund
Senaste 5:      Lun Be  Bm  220606-8    2/3020  4  22.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
17.4 2160 m
(8) C
5  ELIA*   s6
Mads Petersen
Senaste 5:      Jen Sø  Bm  220606-8    1/3000  5  23.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
2160 m
(0) D
6  SORRENTO*   v13
John Gommans
Senaste 5:      Dro Le  Bm  211010-7    2/1600  0  19.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
11 2160 m
(3) D
7  CAPANA ØSTERVANG*   s8
Mikkel Stub
Senaste 5:      Mik Fr  Bm  220612-2    6/1600  4  18.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
7.2 2160 m
(13) B
8  HERMAN K S*   v6
Frank Mikkelsen
Senaste 5:      Mik Fr  J   220531-2   2140  6  14.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.2 2160 m
(16) B
9  BORNHOLM NU*   s9
Niels Peter Christiansen
Senaste 5:      NP Chr  Bm  220612-4    2/1820  1  21.5
Denna lopptypL:  ingen hittad
2160 m
(0) D

Lopp 6   (V5, V4)    (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2160 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  DARIO SOTTO*   v7
Frank Mikkelsen
Senaste 5:      Ecc Ke  Ch  210813-9    3/2000  0  14.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
5 2160 m
(16) B
2  TROIKA ULVHOLM*   v12
Leif Nyboe
Senaste 5:      Nyb Le  Bm  211030-7    5/2160  4  19.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.1 2160 m
(9) D
3  INDUS DRAGON*   v7
John Gommans
Senaste 5:      Gom Jo  Bm  220430-4    6/2160  6  19.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
7.4 2160 m
(3) D
4  SHE'S RACY*   s11
Kim Mortensen
Senaste 5:      Mor Ki  Bm  220430-6    3/1600  0  18.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
35.3 2160 m
(4) D
5  BROGåRD*   v9
Ulla Pedersen
Senaste 5:      Ped La  J   220421-7    4/2140  5  15.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
10.8 2160 m
(16) B
6  SPEEDY GLOBE*   v13
Betina Lund
Senaste 5:      Mi Sko  Bm  220527-6    1/2180  3  20.3g
Denna lopptypL:  ingen hittad
29.9 2160 m
(12) C
7  CHEF M M*   v6
Mads Petersen
Senaste 5:      Lar Mi  F   211129-9    2/2140  0  15.3
Denna lopptypL:  ingen hittad
8.4 2160 m
(18) B
8  HARRI K*   v10
Ole Møller
Senaste 5:      Sve Jo  Mp  210913-8    1/2160  3  15.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.5 2160 m
(20) B
9  APRIL HYDRUP*   s10
Henrik Ipsen
Senaste 5:      Ips He  Bm  220612-6    1/2440  2  20.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
13.6 2160 m
(5) D
10  BALTIC BAUNELY*   v9
Kim Hjort
Senaste 5:      Ols To  Bm  220507-7    6/2160  3  19.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
10.2 2160 m
(14) C

Lopp 7   (V4)    (A: > 14 B: > 9 C: > 3 D: <= 3 # medel: 6)       1820 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  CALL ANNBIRCHADOR*   v8
Julie Rohrmann
Senaste 5:      JK Han  Bm  200901-3    4/1600  0  22.4ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
1820 m
(0) D
2  SOUL ARTIST*   v13
Mathilde Bager
Senaste 5:      Ips He  Bm  211021-8    1/2120  1  22.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
13.4 1840 m
(2) D
3  AURA*   s10
Michala Haagensen
Senaste 5:      Mi Haa  Bm  220522-6    7/1600  0  20.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.4 1860 m
(2) D
4  IGOR TIMES*   v11
Annette Jensen
Senaste 5:      Ca Sam  Bm  211030-3    2/2160  5  19.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
5.4 1880 m
(5) C
5  NO FAITH*   s9
Anette Weise Hansen
Senaste 5:      Jen Sø  Bm  220430-4    2/2160  3  19.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.9 1900 m
(11) B
6  ELOF PALEMA*   v10
Terese Møller
Senaste 5:      Osc Ke  J   210309-10   4/1640  3  12.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.3 1900 m
(9) C
7  BONNY BOY*   v8
Annika Kofoed
Senaste 5:      Jen Eg  Bm  220606-6    2/1860  5  19.6ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.8 1920 m
(6) C
Information om "Hästens bästa prestationer"

Denna kolumn visar två utvalda prestationer för respektive häst, i de fall det går att finna prestationer av de båda typerna. Se nedan för redogörelse över de två prestationstyperna och vad de representerar. Klicka här för en förklaring av startlistans övriga komponenter.

  • Senaste 55 (Senaste 5): Denna prestation väljs ut genom en algoritm som jämför hästens fem senaste starter, och därefter väljer ut hästens bästa prestation av de fem senaste starterna. Denna prestation är oberoende av aktuell och historisk lopplängd, då algoritmen utför en viktning när den jämför tider för t.ex. 1640- och 2640-lopp.
  • Denna lopptypL (Denna lopptyp): Denna prestation söker i hästens historik och plockar fram hästens bästa tid på den aktuella distansen (1820 meter voltstart), sökningen letar efter tider 90 dagar bakåt i tiden.

resultat Danmark tisdag 28 juni 2022

Lopp Vinnare Vinnarodds Värde Strukna

Utdelning för på Danmark tisdag 28 juni 2022

Antal rätt System Utdelning

Algoritminfo: Rankingen beräknas på följande sätt: först körs en algoritm som ger hästarna poäng baserade på deras allmänna prestationer de senaste fem starterna. Därefter körs resultatet av den algoritmen genom ytterligare en algoritm, som inom det specifika loppet delar upp hästarna i A-, B-, C- och D-hästar.

Förklaring av den detaljerade startlistan

Se bilden nedanför för en detaljerad förklaring över vad de olika delarna av den detaljerade startlistan representerar.

Bild som förklarar den detaljerade startlistanATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se