V4 tips och V4 resultat måndag 14 juni 2021 Danmark

Här får du dagens ATG V4 tips måndag 14 juni 2021 på Danmark travbana. Vårt V4 tips är i form av en ABCD-ranking av loppens hästar. Du kan välja att se alla hästar med startnummer i en enkel startlista, eller även hästarnas namn samt kuskar i en utökad startlista. Så fort ett lopp är klart, så rapporterar vi om vilken häst som vann, vilket då ger dig dagens ATG V4 resultat måndag 14 juni 2021.

Här får du dagens ATG V4 tips måndag 14 juni 2021 på Danmark travbana. Läs mer..Vårt V4 tips är i form av en ABCD-ranking av loppens hästar. Du kan välja att se alla hästar med startnummer i en enkel startlista, eller även hästarnas namn samt kuskar i en utökad startlista. Så fort ett lopp är klart, så rapporterar vi om vilken häst som vann, vilket då ger dig dagens ATG V4 resultat måndag 14 juni 2021.

Rankingförklaring:  
A-hästar
B-hästar
C-hästar
D-hästar
Struken
         
N (X)
  ← loppets vinnare
V4-1      (A: > 22 B: > 17 C: > 11 D: <= 11 # medel: 14)       2000 meter voltstart
10 (28)
13 (25)
2 (20)
12 (19)
11 (18)
9 (18)
3 (17)
6 (16)
14 (13)
8 (10)
7 (6)
5 (4)
1 (4)
4 (0)
V4-2      (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       1600 meter autostart
12 (25)
6 (22)
2 (20)
7 (17)
3 (11)
11 (11)
1 (9)
5 (8)
8 (7)
9 (7)
4 (6)
10 (1)
V4-3      (A: > 22 B: > 17 C: > 11 D: <= 11 # medel: 14)       2060 meter autostart
7 (24)
3 (20)
11 (19)
6 (18)
4 (17)
2 (16)
5 (14)
8 (11)
10 (10)
9 (8)
12 (5)
1 (2)
V4-4      (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       2060 meter autostart
5 (17)
1 (15)
8 (15)
7 (13)
3 (11)
4 (8)
9 (6)
6 (2)
2 (2)

V4-1      (A: > 22 B: > 17 C: > 11 D: <= 11 # medel: 14)       2000 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V4%
1  GYDA MOSEBY*   s3
Bent Svendsen
Senaste 5:      Sve Be  Ch  200828-1    6/2000  5  20.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
1.6 1% 2000 m
(4) D
2  GEORGIAN DOWNS*   v3
Knud Mønster
Senaste 5:      Møn Kn  Se  210517-5    3/2000  2  17.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 19% 2000 m
(20) B
3  GRIFFITH*   v3
Nicklas Korfitsen
Senaste 5:      Ni Kor  Ål  210528-1    8/2140  2  17.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 20% 2000 m
(17) C
4  GOLDEN BAY*   v3
Bo Westergaard
Senaste 5:      ingen hittad
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 20% 2000 m
(0) D
5  GIZMO HYRDEHøJ*   v3
Rene Kjær
Senaste 5:      Kjæ Re  Se  210426-5    7/2060  1  20.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2000 m
(4) D
6  GEJST*   s3
Birger Jørgensen
Senaste 5:      Jør Bi  Se  210531-5    2/2000  1  18.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 19% 2000 m
(16) C
7  GEORGE SHADOW*   v3
Jeppe Juel
Senaste 5:      Jue Je  Ål  210607-5    8/2140  2  18.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2000 m
(6) D
8  GIZELLA C N*   s3
Jeppe Rask
Senaste 5:      Je Ras  Se  210531-5    1/2000  2  19.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 1% 2000 m
(10) D
9  GISMO*   h3
Christian Lindhardt
Senaste 5:        Se  210419-5    3/2000  2  18.6
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2020 m
(18) B
10  GHINA D SLEIPNER*   s3
Casper M. Nielsen
Senaste 5:      CM Nie  Ch  210512-7    2/2020  3  17.3
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2020 m
(28) A
11  GALINA D*   s3
Frederik Kragh Olsen
Senaste 5:      Ecc Ke  J   210210-1    1/2140  4  18.6
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2020 m
(18) B
12  GERDA*   s3
Morten Friis
Senaste 5:      CM Nie  Ål  210423-3    1/2140  6  17.7ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.1 0% 2020 m
(19) B
13  GULDREGN*   s3
Ken Ecce
Senaste 5:      Ecc Ke  Ch  210512-7    8/2000  1  17.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.4 19% 2020 m
(25) A
14  GO TO GOAL SKOV*   s3
Kent Friborg
Senaste 5:      Fri Ke  Ål  210528-8    1/2160  4  18.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2020 m
(13) C

V4-2      (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       1600 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V4%
1  EASYCOMEEASYGO S   s5
Birger Jørgensen
Senaste 5:      Jør Bi  Se  210531-1    4/2020  4  16.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 1% 1600 m
(9) D
2  ETNA*   s5
Nicklas Korfitsen
Senaste 5:      Ni Kor  Ål  210402-2    2/2140  2  15.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 27% 1600 m
(20) B
3  CILAS SMED*   v7
Jeppe Juel
Senaste 5:      And Ke  Ål  201220-8    2/2160  3  16.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 1600 m
(11) C
4  EPOQUE*   v5
Kenneth Andersen
Senaste 5:      And Ke  Se  210319-4    7/1600  2  14.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 1600 m
(6) D
5  ELBOW*   v5
Bent Svendsen
Senaste 5:      Kor Ni  Hd  210308-7    7/1640  0  15.4ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 1% 1600 m
(8) D
6  THINK NEW AND BIG*   v5
Bo Westergaard
Senaste 5:      Bo Wes  Ch  210512-4    9/1600  1  14.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 71% 1600 m
(22) A
7  FIVIE BAROSSO*   s6
Marita Berg
Senaste 5:      Ma Ber  Se  210531-3    1/2020  2  16.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 1600 m
(17) B
8  DESTINY'S DIAMOND*   s6
Jeppe Rask
Senaste 5:      AE Sva  Od  210507-7    5/2140  2  16.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 1600 m
(7) D
9  CHRIS HøJGåRD*   v7
Kasper K. Andersen
Senaste 5:      Dam Th  Bi  200926-3    7/2000  5  15.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 1600 m
(7) D
10  CHAPLIN*   v7
Thomas Bonde
Senaste 5:      Bon Th  Od  210205-8    4/2200  5  18.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 1600 m
(1) D
11  CIRKELINE DAY*   s7
Morten Friis
Senaste 5:      Fri Mo  Ål  210423-6    9/1640  2  14.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 1% 1600 m
(11) C
12  BENTLEY BRATAJKA*   s8
Henrik Lønborg
Senaste 5:      Løn He  Ål  210514-5    4/1640  0  13.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 1600 m
(25) A

V4-3      (A: > 22 B: > 17 C: > 11 D: <= 11 # medel: 14)       2060 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V4%
1  JAMMERBUGTEN*   s8
Christian Lindhardt
Senaste 5:      Chr Ul  Ch  210108-91   1/2000  k  22.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2060 m
(2) D
JOLIE   s6
Bo Westergaard
Senaste 5:      Wes Bo  Ål  210402-3   2140  3  14.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 1% 2060 m
(16) C
3  BETTE NOCK*   v8
Jeppe Rask
Senaste 5:      Je Ras  Od  210605-3    7/2140  2  14.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 27% 2060 m
(20) B
4  SHAGGY MILLPOND*   v9
Morten Friis
Senaste 5:      Fri Mo  Ål  210503-2    4/2140  3  14.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1.1 9% 2060 m
(17) C
5  ORVAL*   v9
Henrik Lønborg
Senaste 5:      Løn He  Od  210605-3    5/2140  3  14.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 9% 2060 m
(14) C
6  D J O'KAY*   v6
Thomas Bonde
Senaste 5:      Bon Th  Bi  201213-3    1/1900  3  13.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.8 26% 2060 m
(18) B
7  EARL GREY*   v5
Hussein Kassir
Senaste 5:      Hu Kas  Od  210418-3    1/2140  1  14.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 26% 2060 m
(24) A
8  BELL MAN*   v8
Rene Kjær
Senaste 5:      Møn Kn  Od  210409-5    8/2140  1  14.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 1% 2060 m
(11) D
9  DIXI*   s6
Søren Klitgaard
Senaste 5:      Sø Kli  Bi  210526-3    2/1900  0  14.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2060 m
(8) D
10  BATMAN S H*   v8
Nicklas Korfitsen
Senaste 5:      Ni Kor  Ål  210423-5    2/2140  3  15.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 1% 2060 m
(10) D
11  WORST NIGHTMARE*   s10
Knud Mønster
Senaste 5:      Møn Kn  Ål  210514-5   10/1640  4  12.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2060 m
(19) B
12  AVALON*   v9
Peter Rasmussen
Senaste 5:      Ras Pe  Se  210502-1    5/1600  5  14.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2060 m
(5) D

V4-4      (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       2060 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V4%
1  GHAZI B R*   h7
Bo Westergaard
Senaste 5:      Goo Bj  V   210303-1    5/2100  6  11.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 22% 2060 m
(15) B
2  BULLYOUNG*   v10
Morten Friis
Senaste 5:      Lor Jö  J   210210-6    4/2140  6  15.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 1% 2060 m
(2) D
3  BANDIT BRICK*   h8
Jeppe Rask
Senaste 5:      Jue Je  Se  201109-3    8/2060  1  13.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 23% 2060 m
(11) C
4  ROCKY P H*   v13
Knud Mønster
Senaste 5:      Møn Kn  Ch  210307-3    4/2000  5  14.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 2060 m
(8) C
5  THUNDER PEAK*   v11
Ken Ecce
Senaste 5:      Ecc Ke  Ch  210604-6    5/2000  4  11.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 26% 2060 m
(17) B
6  LEXINGTON HALL*   v8
Jeppe Juel
Senaste 5:      Sär Jo  Bo  210226-8    5/2660  0  18.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 2060 m
(2) D
7  SOMETHING FISHY*   v10
Rene Kjær
Senaste 5:      Kja Re  J   201222-4    4/2140  1  13.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 27% 2060 m
(13) C
8  TWILIGHT D*   v11
Casper M. Nielsen
Senaste 5:      CM Nie  Ch  210430-5    7/2000  5  13.3ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 2060 m
(15) B
9  ROCKY EGEDAL*   v13
Paw Willumsen
Senaste 5:      Kjæ Re  Bi  210429-6    1/2020  1  15.3
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 0% 2060 m
(6) D
Information om "Hästens bästa prestationer"

Denna kolumn visar två utvalda prestationer för respektive häst, i de fall det går att finna prestationer av de båda typerna. Se nedan för redogörelse över de två prestationstyperna och vad de representerar. Klicka här för en förklaring av startlistans övriga komponenter.

  • Senaste 55 (Senaste 5): Denna prestation väljs ut genom en algoritm som jämför hästens fem senaste starter, och därefter väljer ut hästens bästa prestation av de fem senaste starterna. Denna prestation är oberoende av aktuell och historisk lopplängd, då algoritmen utför en viktning när den jämför tider för t.ex. 1640- och 2640-lopp.
  • Denna lopptypL (Denna lopptyp): Denna prestation söker i hästens historik och plockar fram hästens bästa tid på den aktuella distansen (2060 meter autostart), sökningen letar efter tider 90 dagar bakåt i tiden.

V4 resultat Danmark måndag 14 juni 2021

Lopp Vinnare Vinnarodds Värde Strukna

Utdelning för V4 på Danmark måndag 14 juni 2021

Antal rätt System Utdelning

Algoritminfo: Rankingen beräknas på följande sätt: först körs en algoritm som ger hästarna poäng baserade på deras allmänna prestationer de senaste fem starterna. Därefter körs resultatet av den algoritmen genom ytterligare en algoritm, som inom det specifika loppet delar upp hästarna i A-, B-, C- och D-hästar.

Förklaring av den detaljerade startlistan

Se bilden nedanför för en detaljerad förklaring över vad de olika delarna av den detaljerade startlistan representerar.

Bild som förklarar den detaljerade startlistanATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se