Ranking, tips och resultat till alla lopp på Charlottenlund travbana söndag 23 juni 2019

Här får du dagens tips för Charlottenlund travbana söndag 23 juni 2019. Vårt tips är i form av en ABCD-ranking av loppens hästar. Du kan välja att se alla hästar med startnummer i en enkel startlista, eller även hästarnas namn samt kuskar i en utökad startlista. Så fort ett lopp är klart, så rapporterar vi om vilken hästen som vann, vilket då ger dig dagens ATG resultat för Charlottenlund travbana söndag 23 juni 2019.
Rankingförklaring:  
A-hästar
B-hästar
C-hästar
D-hästar
Struken
         
N (X)
  ← loppets vinnare
Lopp 1      (A: > 14 B: > 9 C: > 3 D: <= 3 # medel: 6)       2000 meter voltstart
6 (12)
7 (11)
5 (9)
3 (7)
2 (4)
1 (2)
4 (0)
Lopp 2      (A: > 16 B: > 11 C: > 5 D: <= 5 # medel: 8)       2000 meter autostart
5 (14)
4 (12)
6 (8)
3 (6)
2 (3)
1 (2)
Lopp 3   (V5)    (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       2000 meter autostart
8 (17)
7 (14)
6 (14)
4 (12)
2 (9)
3 (4)
5 (4)
1 (2)
Lopp 4   (V5)    (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       2000 meter voltstart
9 (15)
8 (14)
6 (14)
3 (13)
4 (10)
5 (6)
7 (5)
1 (5)
2 (0)
Lopp 5   (V5, V4)    (A: > 19 B: > 14 C: > 8 D: <= 8 # medel: 11)       2000 meter autostart
5 (21)
2 (18)
6 (16)
3 (15)
9 (11)
7 (10)
8 (9)
4 (6)
1 (4)
10 (2)
Lopp 6   (V5, V4)    (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2000 meter autostart
8 (20)
6 (19)
7 (15)
9 (14)
3 (12)
5 (10)
2 (9)
4 (3)
1 (3)
Lopp 7   (V5, V4)    (A: > 23 B: > 18 C: > 12 D: <= 12 # medel: 15)       2000 meter autostart
3 (30)
5 (26)
1 (21)
11 (20)
4 (14)
2 (13)
6 (13)
8 (9)
7 (7)
10 (6)
9 (1)
Lopp 8   (V4)    (A: > 23 B: > 18 C: > 12 D: <= 12 # medel: 15)       2000 meter voltstart
14 (25)
13 (22)
10 (22)
5 (21)
7 (19)
2 (15)
4 (12)
8 (12)
3 (12)
12 (11)
1 (7)
6 (7)
9 (6)
11 (0)
Lopp 9      (A: > 15 B: > 10 C: > 4 D: <= 4 # medel: 7)       2020 meter voltstart
2 (13)
7 (11)
6 (8)
3 (6)
4 (6)
1 (3)
5 (2)
Lopp 10      (A: > 19 B: > 14 C: > 8 D: <= 8 # medel: 11)       2000 meter voltstart
14 (22)
10 (17)
15 (15)
8 (14)
7 (13)
9 (12)
4 (10)
2 (9)
3 (5)
1 (4)
11 (3)
12 (0)
5 (0)
13 (0)
6 (0)

Lopp 1      (A: > 14 B: > 9 C: > 3 D: <= 3 # medel: 6)       2000 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  EXPRESSSTONE*   h3
Anders Pedersen
Senaste 5:      Ped An  Od  190608-1    6/2140  4  20.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.4 2000 m
(2) D
2  EAGLE SIMONI*   h3
Axel Jacobsen
Senaste 5:      Jac Ax  Ch  190505-92   1/2020  k  20.3
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.4 2000 m
(4) C
3  ELLERSLIE DOWNS*   s3
Rene Jonassen
Senaste 5:      Jon Re  Ch  190310-6    5/2000  0  19.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
26.7 2000 m
(7) C
4  EARLY HYDRUP*   v3
Arvid Olsen
Senaste 5:      ingen hittad
Denna lopptypL:  ingen hittad
12.3 2000 m
(0) D
5  ELECTRIC SHADOW*   v3
Ulrik Christoffersen
Senaste 5:      Chr Ul  Ch  190607-1    2/2000  2  18.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
5.4 2020 m
(9) C
6  ENOUGH CASH*   s3
Ken Ecce
Senaste 5:      Ecc Ke  Ch  190524-8    1/2000  2  18.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.2 2020 m
(12) B
7  AVATOR HALBAK*   v7
Kenneth Nielsen
Senaste 5:      Nie Ke  Ch  190607-1    2/2020  5  18.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
17.7 2020 m
(11) B

Lopp 2      (A: > 16 B: > 11 C: > 5 D: <= 5 # medel: 8)       2000 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  URGENT FACE*   v3
Birger Jørgensen
Senaste 5:      Jør Bi  Ch  190607-1    4/2020  1  18.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
9 2000 m
(2) D
2  ENCORE SIMONI*   v3
Jeppe Rask
Senaste 5:      Je Ras  Se  190415-1    9/2060  0  17.2ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
16.7 2000 m
(3) D
BRAVE SENSATION   v3
Christian Lindhardt
Senaste 5:      Ing Pe  J   190604-6    5/2140  3  17.4g
Denna lopptypL:  ingen hittad
26.7 2000 m
(6) C
4  ENZO BROGåRD*   v3
Ken Ecce
Senaste 5:      Ecc Ke  J   190611-1    6/2140  1  16.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.3 2000 m
(12) B
5  LIVI OXFORD H M*   h3
Steen Juul
Senaste 5:      Jør Bi  Ch  190511-2    6/2000  1  14.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1.7 2000 m
(14) B
6  EXPRESS DE LUXE*   v3
Rene Kjær
Senaste 5:      Løn Mi  Ål  190519-3    5/2140  2  15.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.7 2000 m
(8) C

Lopp 3   (V5)    (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       2000 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  DIANA TUTU*   s4
Rene Jonassen
Senaste 5:      TN Jon  Ch  180914-1    2/2000  1  19.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
36.2 2000 m
(2) D
2  ELBOW*   h3
Steen Juul
Senaste 5:      Juu St  Bi  190614-1    1/1900  1  16.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1.6 2000 m
(9) C
3  ALION*   s7
Selma S. Grage
Senaste 5:      SS Gra  Ch  190511-7    4/2000  5  19.5g
Denna lopptypL:  ingen hittad
75 2000 m
(4) D
4  BEST OF MAGIC*   s6
Anders Pedersen
Senaste 5:      Ped An  Se  190513-3    5/2060  3  16.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
7.3 2000 m
(12) C
5  CHIP DE CASTELLA*   v8
Axel Jacobsen
Senaste 5:      Jac Ax  Ch  190111-3    5/2000  5  17.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
20.7 2000 m
(4) D
6  DIVA ICE*   s4
Christian Lindhardt
Senaste 5:      And Ni  Ål  181104-4    6/2140  7  16.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
30.7 2000 m
(14) B
7  C C'S EASY LADY*   s5
Jens Arne Hansen
Senaste 5:      JA Han  Od  190426-8    8/2140  4  16.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.7 2000 m
(14) B
8  CHERIE SøLVTOP*   s5
Rene Kjær
Senaste 5:      Jør Bi  Ål  190107-3    7/1640  3  14.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
10.2 2000 m
(17) B

Lopp 4   (V5)    (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       2000 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  DUCATI ØSTERVANG*   v4
Allan Bo Rasmussen
Senaste 5:      Ras Al  Ch  190511-9    1/2000  1  17.5
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.5 2000 m
(5) D
2  VæSTERBO RESPECT*   v6
Ann Dorthe Jørgensen
Senaste 5:      Lin Kr  År  180907-2    7/1640  5  15.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2000 m
(0) D
3  MARA WOMAN*   s5
Peter Søndergaard
Senaste 5:      Jon Re  Ch  190405-6    1/2000  3  15.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.1 2020 m
(13) C
LOOKH PIXEL   v8
Flemming Nielsen
Senaste 5:      Nie Fl  Ch  190405-2   1600  3  14.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
33 2020 m
(10) C
5  CHARMING MAGIC*   h5
Trine Urth Pedersen
Senaste 5:      Ped An  Bi  190614-4   12/1900  3  14.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.8 2020 m
(6) D
6  TAX FREE*   v9
Iver Jessen
Senaste 5:      Ecc Ke  Ch  190524-7    5/2000  5  15.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
3.9 2040 m
(14) B
7  TRY ME*   v9
Karina Rindom
Senaste 5:      Ka Rin  Ch  190607-4    1/2040  5  16.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
43.5 2040 m
(5) D
SCOCCOS FLEURY   v10
Per Uvgård
Senaste 5:      Uvg Pe  J   190518-1    4/2140  3  14.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
23.2 2040 m
(14) B
9  VORES WOZNIACKI*   s8
Katrine Mikkelsen
Senaste 5:      Ing Pe  Hd  181104-7    2/2140  3  13.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
7.5 2040 m
(15) B

Lopp 5   (V5, V4)    (A: > 19 B: > 14 C: > 8 D: <= 8 # medel: 11)       2000 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
JAMMERBUGTEN   s6
J. Sjunnesson
Senaste 5:      Kja Re  Ch  181125-5   1600  3  14.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
20.5 2000 m
(4) D
2  FUSION SCOOP*   v4
Kenneth Nielsen
Senaste 5:      Juu St  S   180929-3    7/2140  2  13.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.9 2000 m
(18) B
3  CHAP A P*   v5
Rene Kjær
Senaste 5:      Jør Bi  Se  190331-7    6/1600  4  13.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
5.6 2000 m
(15) B
OURANGEL U.R.   s6
Rene Jonassen
Senaste 5:      Ecc Ke  Ch  190419-5   2000  4  15.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
63.1 2000 m
(6) D
5  DREAM GIRL*   s4
Nicolaj Andersen
Senaste 5:      And Ni  Bi  190530-6    5/1600  2  12.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.7 2000 m
(21) A
6  DESTINY S   s4
Steen Juul
Senaste 5:      Juu St  J   190430-9    6/1640  3  13.3ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
7.9 2000 m
(16) B
7  CHILLI T*   s5
Lars Lykke
Senaste 5:      Jac Ax  J   190402-8    7/1640  4  13.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
38.6 2000 m
(10) C
CARL LEWIS   v5
Axel Jacobsen
Senaste 5:      Jac Ax  Od  190406-4   2140  1  15.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
11.5 2000 m
(9) C
POPEYE FACE   v7
Ken Ecce
Senaste 5:      Ing Pe  Hd  190415-7    7/2140  4  14.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
22.1 2000 m
(11) C
10  TRAFFIC LAVEC*   v9
Per Damberg
Senaste 5:      Dam Pe  Ch  190524-6    2/2040  6  16.5
Denna lopptypL:  ingen hittad
74.6 2000 m
(2) D

Lopp 6   (V5, V4)    (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2000 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  ABBY EGEDAL*   s7
Jeppe Juel
Senaste 5:      Pan Th  Hb  190530-7    4/2200  4  17.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
46.2 2000 m
(3) D
2  ANAKIN T DREAM*   v4
Ken Ecce
Senaste 5:      Ecc Ke  Ch  190511-2    9/2000  4  16.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
17 2000 m
(9) D
3  CORONA BORK*   s5
Rene Kjær
Senaste 5:      Kjæ Re  Ål  190602-4    5/2140  6  15.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.7 2000 m
(12) C
ALFAS IPPON   v6
Rene Jonassen
Senaste 5:      Jon Re  Ch  190511-2   2000  0  16.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
25.6 2000 m
(3) D
5  BROADWAY VINCENT*   v6
J. Sjunnesson
Senaste 5:      Juu St  Ål  190421-4    8/2140  0  16.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
11.8 2000 m
(10) C
6  SEMPRE AVANTI*   v5
Steen Juul
Senaste 5:      Goo Bj  Hd  180625-8    3/2640  3  15.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.7 2000 m
(19) B
7  CHAMP*   v5
Kenneth Nielsen
Senaste 5:      Nie Ke  Ch  190223-6    2/2000  1  16.3
Denna lopptypL:  ingen hittad
31.3 2000 m
(15) C
8  A SECRET WORD*   v4
Birger Jørgensen
Senaste 5:      Møn Kn  Ch  190419-4    2/2000  1  14.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.9 2000 m
(20) B
9  CE HINDø*   v5
Nicolaj Andersen
Senaste 5:      Jør Bi  Ål  190519-5    4/2160  3  16.3
Denna lopptypL:  ingen hittad
11.4 2000 m
(14) C

Lopp 7   (V5, V4)    (A: > 23 B: > 18 C: > 12 D: <= 12 # medel: 15)       2000 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  BAXO EPICE*   v6
Jeppe Juel
Senaste 5:      Jue Je  Å   190321-9    6/1640  3  11.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
5 2000 m
(21) B
2  KEY LARGO*   v8
Rene Kjær
Senaste 5:      And KK  Ch  190405-4    1/2020  1  14.5
Denna lopptypL:  ingen hittad
11.5 2000 m
(13) C
3  VICTORY ISLAND*   v5
Steen Juul
Senaste 5:      Juu St  S   190525-10   9/2140  2  11.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1.6 2000 m
(30) A
4  AKERMANN*   v7
Birger Jørgensen
Senaste 5:      Juu St  J   190604-1    6/2140  4  12.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
26.9 2000 m
(14) C
5  TEODOR*   v9
Max Nielsen
Senaste 5:      Nie Ma  Ch  190512-2   2000  0  12.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
9 2000 m
(26) A
6  BASTIAN T*   v6
Axel Jacobsen
Senaste 5:      Jac Ax  Hd  190608-3    5/2140  2  13.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
10.9 2000 m
(13) C
7  VENTO ORO*   h5
Kenneth Nielsen
Senaste 5:      Ing Pe  Å   180912-8    3/3140  6  16.6
Denna lopptypL:  ingen hittad
92.5 2000 m
(7) D
8  CLOSE TO HEAVEN*   h5
Ken Ecce
Senaste 5:      Ecc Ke  Ål  190602-3    6/1640  2  12.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
42.6 2000 m
(9) D
9  ARMANI V P*   v7
Rene Jonassen
Senaste 5:      Jon Re  Ch  190505-7    4/2020  0  15.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2000 m
(1) D
10  WHAM BAM BOO   v8
Jeppe Rask
Senaste 5:      Je Ras  Od  190426-7    6/1640  1  12.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
33.6 2000 m
(6) D
11  GLOBAL STRATEGY*   h7
Christian Lindhardt
Senaste 5:      Unt Pe  J   190313-8    2/3160  3  15.3
Denna lopptypL:  ingen hittad
38.4 2000 m
(20) B

Lopp 8   (V4)    (A: > 23 B: > 18 C: > 12 D: <= 12 # medel: 15)       2000 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  SOFIA DAMHUS*   s10
Allan Neumann
Senaste 5:      Al Neu  Ch  181028-12   3/2000  3  19.1
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2000 m
(7) D
2  POWER BLUE MOON*   v12
Arvid Olsen
Senaste 5:      Løn He  Ch  190419-6    3/2000  0  15.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
45 2000 m
(15) C
3  TOOFAST TOOFURIOUS*   v9
Rene Jonassen
Senaste 5:      Jon Re  Ch  180826-4   1600  0  14.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
33.1 2000 m
(12) D
4  TAKEOVER TAKEOVER*   v9
Jens Arne Hansen
Senaste 5:      And KK  Ch  190419-5    8/2000  0  16.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
11 2000 m
(12) D
5  BALOO ICE*   v6
Kenneth Nielsen
Senaste 5:      Lyk La  Ch  190607-7    4/1600  4  14.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
11 2000 m
(21) B
6  ROLLING SIMONI*   v11
Niclas Steinlein
Senaste 5:      Ni Ste  Ch  190303-5    7/2000  0  18.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
48.5 2000 m
(7) D
7  BETSY*   s6
Alex Haagensen
Senaste 5:      Haa Al  Ch  190607-2    4/2040  3  16.1
Denna lopptypL:  ingen hittad
15.5 2000 m
(19) B
8  BOOTZ SIMONI*   s6
Axel Jacobsen
Senaste 5:      Jac Ax  Hd  190408-1    3/2140  0  15.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
9.7 2000 m
(12) D
9  ALWAYS SUGAR*   v7
Bjarke Haagensen
Senaste 5:      Gom Jo  Bm  190420-6    1/1860  2  20.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
44.5 2020 m
(6) D
10  CASINO BRICK*   v5
Nicolaj Andersen
Senaste 5:      And Ni  Ch  190505-8    2/2020  1  16.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.4 2020 m
(22) B
11  GENTILLE*   s6
Per Damberg
Senaste 5:      Lar FB  S   181009-7    4/2160  0  15.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
2020 m
(0) D
12  TO LATE*   v9
Iver Jessen
Senaste 5:      Jes Iv  Ch  190511-9    2/2040  0  16.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2020 m
(11) D
13  TOKIO HOTEL H..   h9
Birger Jørgensen
Senaste 5:      Eri Ul  Bs  180316-7    2/2660  0  16.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.5 2040 m
(22) B
14  GREEK F BOKO*   v6
Steen Juul
Senaste 5:      Ecc Ke  Ch  190419-6    6/2000  5  15.0ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.6 2040 m
(25) A

Lopp 9      (A: > 15 B: > 10 C: > 4 D: <= 4 # medel: 7)       2020 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  DARLING BLåBJERG*   s4
Kenneth Nielsen
Senaste 5:      Nie Ke  Ch  181125-6    2/2020  0  17.5
Denna lopptypL:  ingen hittad
22.4 2020 m
(3) D
2  DRACO*   v4
Anders Pedersen
Senaste 5:      Ped An  Ål  190519-3    3/2140  1  15.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1.9 2020 m
(13) B
3  DESIGN OSTED ANTIK*   v4
Birger Jørgensen
Senaste 5:      Jør Bi  Ch  190505-1    2/2020  3  17.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
10.1 2020 m
(6) C
4  DEAR JOHN*   v4
Rene Kjær
Senaste 5:      Jør Bi  Ch  190505-3    3/2000  0  17.9g
Denna lopptypL:  ingen hittad
8.3 2020 m
(6) C
5  DEE JAY DREAM*   h4
Axel Jacobsen
Senaste 5:      Ank Fl  Ål  181210-7    7/2140  5  18.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
6.9 2020 m
(2) D
6  DOLLY PARK*   s4
Christian Lindhardt
Senaste 5:      Ing Pe  Hd  190415-4    7/2140  2  16.6
Denna lopptypL:  ingen hittad
7.8 2040 m
(8) C
MARVIN GAYE   v4
Ulrik Christoffersen
Senaste 5:      Chr Ul  Ch  190607-7   1600  3  13.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
5.7 2040 m
(11) B

Lopp 10      (A: > 19 B: > 14 C: > 8 D: <= 8 # medel: 11)       2000 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds
1  ALADDIN BIT*   v7
Katrine Pedersen
Senaste 5:      Ka Ped  Ny  190516-6    2/2160  4  19.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.5 2000 m
(4) D
2  TREASURE ME K G*   s9
Allan Neumann
Senaste 5:      Al Neu  Ch  190303-9    2/2000  1  19.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
4.3 2000 m
(9) C
3  BALSA GIRL*   s6
Juliane Ingdam
Senaste 5:      Ni Ste  Ch  180420-8    5/2000  2  18.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
33.3 2000 m
(5) D
SENSEI ACT   v10
Anna Gren
Senaste 5:      Uvg Pe  Ch  190405-2   1600  0  16.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
11.1 2000 m
(10) C
5  ANNO BOOM BAY*   v7
Iver Jessen
Senaste 5:      Jes Iv  Ny  181018-3    7/1640  0  16.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
2020 m
(0) D
6  RAY OF LIGHT*   s11
Mie Johnsen
Senaste 5:      Nie Ke  Bm  190605-6    5/3020  0  22.6g
Denna lopptypL:  ingen hittad
2020 m
(0) D
7  TINY T DEVIL*   v9
Christian Nissen
Senaste 5:      Nis Ha  Ch  190310-9    6/2020  4  18.3
Denna lopptypL:  ingen hittad
2.9 2020 m
(13) C
8  REGAL DEVIL*   v11
Hanne Nissen
Senaste 5:      Ch Nis  Ch  190505-9    3/2040  2  17.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
23.7 2020 m
(14) C
9  ATMOSFæR HORNLINE*   v10
Sebastian Nielsen
Senaste 5:      Se Nie  Ch  190310-9    3/2020  5  18.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
22.4 2020 m
(12) C
10  TALISMAN B*   v9
Niclas Steinlein
Senaste 5:      Ni Ste  Ch  181102-9    1/2000  1  17.7
Denna lopptypL:  ingen hittad
8 2040 m
(17) B
11  ALEXIA HøJVANG*   s7
Jonas Hansen
Senaste 5:      Ma Han  Ch  190511-9    1/2020  0  19.9g
Denna lopptypL:  ingen hittad
90.3 2040 m
(3) D
12  URSUS HOFF*   v8
Bjarne Pedersen
Senaste 5:      Ped Bj  Ch  190607-10   3/2020  2  18.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
2040 m
(0) D
13  THOR MOSEBO*   v9
Flemming Nielsen
Senaste 5:      Fl Nie  Ch  190511-8    5/2000  5  17.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
2060 m
(0) D
14  A FLYING DRUMMER*   v7
Malthe Arp
Senaste 5:      And KK  Ch  190511-8    7/2000  4  16.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
11.5 2060 m
(22) A
15  PURE POISON*   v12
Karina Rindom
Senaste 5:      Ka Rin  Ch  190505-10   3/2020  10  18.8g
Denna lopptypL:  ingen hittad
50.8 2060 m
(15) B
Information om "Hästens bästa prestationer"

Denna kolumn visar två utvalda prestationer för respektive häst, i de fall det går att finna prestationer av de båda typerna. Se nedan för redogörelse över de två prestationstyperna och vad de representerar. Klicka här för en förklaring av startlistans övriga komponenter.

  • Senaste 55 (Senaste 5): Denna prestation väljs ut genom en algoritm som jämför hästens fem senaste starter, och därefter väljer ut hästens bästa prestation av de fem senaste starterna. Denna prestation är oberoende av aktuell och historisk lopplängd, då algoritmen utför en viktning när den jämför tider för t.ex. 1640- och 2640-lopp.
  • Denna lopptypL (Denna lopptyp): Denna prestation söker i hästens historik och plockar fram hästens bästa tid på den aktuella distansen (2000 meter voltstart), sökningen letar efter tider 90 dagar bakåt i tiden.

Baninfo Charlottenlund: Banlängd: 950 m, Upplopp: 200 m, Vinklad startvinge: Nej, Open stretch: Nej


resultat Charlottenlund söndag 23 juni 2019

Lopp Vinnare Vinnarodds Värde Strukna

Utdelning för på Charlottenlund söndag 23 juni 2019

Antal rätt System Utdelning

Algoritminfo: Rankingen beräknas på följande sätt: först körs en algoritm som ger hästarna poäng baserade på deras allmänna prestationer de senaste fem starterna. Därefter körs resultatet av den algoritmen genom ytterligare en algoritm, som inom det specifika loppet delar upp hästarna i A-, B-, C- och D-hästar.

Förklaring av den detaljerade startlistan

Se bilden nedanför för en detaljerad förklaring över vad de olika delarna av den detaljerade startlistan representerar.

Bild som förklarar den detaljerade startlistanATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se