V5 tips och V5 resultat tisdag 26 januari 2021 Bjerke

Här får du dagens ATG V5 tips tisdag 26 januari 2021 på Bjerke travbana. Vårt V5 tips är i form av en ABCD-ranking av loppens hästar. Du kan välja att se alla hästar med startnummer i en enkel startlista, eller även hästarnas namn samt kuskar i en utökad startlista. Så fort ett lopp är klart, så rapporterar vi om vilken häst som vann, vilket då ger dig dagens ATG V5 resultat tisdag 26 januari 2021.

Här får du dagens ATG V5 tips tisdag 26 januari 2021 på Bjerke travbana. Läs mer..Vårt V5 tips är i form av en ABCD-ranking av loppens hästar. Du kan välja att se alla hästar med startnummer i en enkel startlista, eller även hästarnas namn samt kuskar i en utökad startlista. Så fort ett lopp är klart, så rapporterar vi om vilken häst som vann, vilket då ger dig dagens ATG V5 resultat tisdag 26 januari 2021.

Rankingförklaring:  
A-hästar
B-hästar
C-hästar
D-hästar
Struken
         
N (X)
  ← loppets vinnare
V5-1      (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2140 meter voltstart
13 (24)
9 (22)
6 (21)
14 (21)
12 (18)
11 (14)
7 (14)
1 (10)
5 (9)
10 (7)
4 (5)
8 (4)
3 (3)
2 (0)
V5-2      (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       1609 meter autostart
5 (19)
8 (16)
6 (14)
2 (13)
9 (12)
7 (8)
10 (7)
3 (6)
1 (3)
4 (2)
V5-3      (A: > 19 B: > 14 C: > 8 D: <= 8 # medel: 11)       2100 meter autostart
9 (21)
8 (18)
1 (16)
11 (15)
5 (14)
4 (11)
7 (10)
10 (10)
6 (7)
12 (7)
3 (3)
2 (0)
V5-4      (A: > 17 B: > 12 C: > 6 D: <= 6 # medel: 9)       2100 meter autostart
11 (19)
7 (15)
1 (14)
8 (13)
4 (10)
10 (9)
2 (7)
9 (6)
6 (4)
3 (4)
5 (1)
V5-5      (A: > 15 B: > 10 C: > 4 D: <= 4 # medel: 7)       1609 meter autostart
3 (12)
7 (12)
4 (10)
1 (7)
2 (5)
5 (3)
6 (3)

V5-1      (A: > 20 B: > 15 C: > 9 D: <= 9 # medel: 12)       2140 meter voltstart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V5%
1  CUBA VIND KULA*   s6
Gunnar Austevoll
Senaste 5:      EP Knu  Ja  190531-4    3/2100  6  33.3g
Denna lopptypL:  ingen hittad
1.6 25% 2140 m
(10) C
2  SAGEN PRIMA VERA*   s6
Bjørn Steinseth
Senaste 5:      Rut Øy  Br  200515-2    6/2120  8  35.5g
Denna lopptypL:  ingen hittad
1.6 0% 2140 m
(0) D
3  LYNVINGEN*   h5
Vidar Hop
Senaste 5:      Aus Gu  Ja  200814-3    1/2100  2  33.6
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2140 m
(3) D
4  SOLFRIKK*   v8
Eirik Høitomt
Senaste 5:      Dal Da  Mo  201006-4    8/2160  3  33.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 26% 2140 m
(5) D
5  BJøRNLI BALTO*   v4
Anders Lundstrøm Wolden
Senaste 5:      AL Wol  Bj  210112-5    5/2140  5  33.4g
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2% 2140 m
(9) D
6  ELSåS STJERNEN*   v4
Geir Flåten
Senaste 5:      Flå Ge  Mo  200721-8    7/2160  3  32.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2% 2140 m
(21) A
7  BRENNE BELLA*   s4
Erlend Rennesvik
Senaste 5:      Er Ren  Bj  210112-5    6/2140  2  32.5
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 22% 2160 m
(14) C
8  KJøLSTAD TROLLVILJA*   s7
Espen A. Schem
Senaste 5:      Sch Es  Bj  200122-2    6/2180  4  33.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2160 m
(4) D
9  HASSEL LINDA*   s4
Dag-Sveinung Dalen
Senaste 5:      To Flø  Bj  200722-3    1/2140  5  30.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2160 m
(22) A
10  KJøLSTAD SILVER*   v6
Lars Anvar Kolle
Senaste 5:      Hop Vi  Ja  200601-3    2/2100  0  33.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2160 m
(7) D
11  T.B.'S TRøLL SCOTT*   v7
Andre H. Stensen
Senaste 5:      Ste Bj  Br  201030-8    8/2120  6  32.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2160 m
(14) C
12  BIRK LILA*   s5
Åsbjørn Tengsareid
Senaste 5:      Kol La  Bj  210105-4    5/2140  2  32.1
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 24% 2160 m
(18) B
13  SATRI Ø.K.*   s5
Kristian Malmin
Senaste 5:      Mal Kr  Br  201120-1    4/2100  2  30.5
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2160 m
(24) A
14  TOR*   h4
Ole Johan Østre
Senaste 5:      Øst Ol  Bj  200902-5    2/2140  6  31.4g
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2160 m
(21) A

V5-2      (A: > 18 B: > 13 C: > 7 D: <= 7 # medel: 10)       1609 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V5%
1  AARBAKKS EVELYN*   s8
Stine Hansen Juklerød
Senaste 5:      Juk St  Ja  210117-5    9/1609  4  27.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 6% 1609 m
(3) D
2  PINSLETERNA*   s6
Ole Johan Østre
Senaste 5:      Øst Ol  Bj  201201-3    3/1609  0  25.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 29% 1609 m
(13) C
3  THESS PRINSESSA*   s8
Haakon A. Ydersbond
Senaste 5:      HA Yde  Ja  201025-2    6/2100  6  28.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 1609 m
(6) D
4  VåR ODA*   s6
Bjørn Steine
Senaste 5:      Joh Ka  Bj  201222-2    1/2100  0  28.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 33% 1609 m
(2) D
5  ALMODA*   s8
Kristian Malmin
Senaste 5:      Mal Kr  Ja  201106-7    6/1609  1  25.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2% 1609 m
(19) A
6  NELSON ANDREA*   s6
Vidar Hop
Senaste 5:      Hop Vi  Br  201010-7    1/1600  3  27.0
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 1609 m
(14) B
7  RUNI*   s6
Gunnar Austevoll
Senaste 5:      Aus Gu  Ja  210117-5    7/1609  1  26.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 1609 m
(8) C
8  HAUAN HERA*   s8
Lars Anvar Kolle
Senaste 5:      Kol La  Ja  201129-1    1/2100  3  27.4
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 1609 m
(16) B
9  ÅSA O.K.*   s6
Dag-Sveinung Dalen
Senaste 5:      Dal Da  Sö  201018-5    3/2160  2  28.1
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 29% 1609 m
(12) C
10  MODIJERVA*   s8
Hans Chr. Holm
Senaste 5:      Hop Vi  Br  201127-8    1/1609  2  26.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 1609 m
(7) D

V5-3      (A: > 19 B: > 14 C: > 8 D: <= 8 # medel: 11)       2100 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V5%
1  DROGBA DIVISION*   v5
Jo Svenstad
Senaste 5:      Sve Jo  Bj  210112-6    7/2100  4  15.9a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 4% 2100 m
(16) B
2  PHOTO CREATION*   s5
Frode Hamre
Senaste 5:      Mal Kr  Bj  191230-2    6/2100  4  18.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2100 m
(0) D
3  HICKOMANIAC*   v10
Gunnar Austevoll
Senaste 5:      Ten Ås  Bj  201231-3    1/2100  6  17.6ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2% 2100 m
(3) D
4  ZIVA*   s6
Kai Johansen
Senaste 5:      Joh Ka  Br  200719-2    5/2100  1  16.5a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2100 m
(11) C
5  SUPER WINNER*   v4
Åsbjørn Tengsareid
Senaste 5:      Ble Jo  Le  201116-5    5/2140  1  17.2
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2% 2100 m
(14) C
6  ISELIN B.R.*   s5
Kristine Kvasnes
Senaste 5:      Kva Kr  Bj  201219-2    7/2100  4  16.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 22% 2100 m
(7) D
7  HARD ONE*   v5
Hans Chr. Holm
Senaste 5:      Kol La  Bj  210106-3    3/2100  2  16.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2100 m
(10) C
8  MURDOCH*   v7
Per Oleg Midtfjeld
Senaste 5:      Mid Pe  Ja  201009-6    3/2100  1  16.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 2100 m
(18) B
9  GENTLETRON*   v5
Eirik Høitomt
Senaste 5:      Høi Ei  Bj  210112-6    4/2100  1  15.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2% 2100 m
(21) A
10  SILVERBLIXT*   v6
Ole-Christian Kjenner
Senaste 5:      OC Kje  Bj  201104-1    3/2100  4  16.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 24% 2100 m
(10) C
11  NOCTURNE E.*   s8
Ole Johan Østre
Senaste 5:      Øst Ol  Bj  200902-1    7/2100  1  16.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 22% 2100 m
(15) B
12  ODD'SEN*   v5
Magnus Teien Gundersen
Senaste 5:      MT Gun  Bj  201104-1    7/2100  6  16.3a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 22% 2100 m
(7) D

V5-4      (A: > 17 B: > 12 C: > 6 D: <= 6 # medel: 9)       2100 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V5%
1  FOUGUEUX*   v6
Hans Chr. Holm
Senaste 5:      Hol Ha  Ja  210109-1    4/2100  3  14.9ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 2% 2100 m
(14) B
2  ETHOCA*   h5
Erlend Rennesvik
Senaste 5:      Kol La  Br  201127-6    2/2100  2  14.7a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 4% 2100 m
(7) C
3  SPARKLING CREDIT*   s7
Vemund Madsen Drolsum
Senaste 5:      VM Dro  Bj  201104-2    4/1609  2  14.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 2% 2100 m
(4) D
4  EASY WINNER*   h5
Vidar Hop
Senaste 5:      Ham Fr  Ja  201211-5    4/2609  1  15.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 0% 2100 m
(10) C
5  BARBARIAN DIVISION*   h7
Eirik Høitomt
Senaste 5:      Aus Gu  Ja  210109-1    3/2100  5  15.2a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 0% 2100 m
(1) D
6  CATCH A VOLO*   s5
Lars Anvar Kolle
Senaste 5:      Ten Ås  Ja  210109-1    2/2100  4  15.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 0% 2100 m
(4) D
STARO ON THE ..   h4
Frode Hamre
Senaste 5:      Ham Fr  Bj  201201-1   1609  1  13.4a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 2% 2100 m
(15) B
8  TASSEN H.*   v8
Andre H. Stensen
Senaste 5:      Ste An  Bj  200930-4    7/1609  0  13.1a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 88% 2100 m
(13) B
9  EXPLOITMYDAY*   s6
Kai Johansen
Senaste 5:      Joh Ka  Bj  201114-5    3/1609  5  14.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 0% 2100 m
(6) D
10  ZLATAN CLASSIC*   v6
Kristian Malmin
Senaste 5:      Dal Da  Ja  210109-1    6/2100  2  14.6a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 2% 2100 m
(9) C
11  EXCELLENT MALTIN*   v6
Åsbjørn Tengsareid
Senaste 5:      Ten Ås  Bj  201222-1    1/1609  3  12.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
1000 0% 2100 m
(19) A

V5-5      (A: > 15 B: > 10 C: > 4 D: <= 4 # medel: 7)       1609 meter autostart

Vrid på din smartphone till landskapsvy/horisontellt läge för att se mer information i startlistan.
Hästens bästa prestationerBästa prestationer Odds V5%
1  TANGEN STEGG*   v12
Glenn Kramer Stenberg
Senaste 5:      GK Ste  Sö  201004-8    4/2160  3  27.1g
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 93% 1609 m
(7) C
2  ANIMA*   s9
Hans Chr. Holm
Senaste 5:      Hol Ha  Bj  201117-6    6/1660  2  25.9
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 1609 m
(5) C
3  BATTIMO*   v8
Kristine Kvasnes
Senaste 5:      Kva Kr  Bj  201114-4    3/1609  3  23.8a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2% 1609 m
(12) B
4  KOLBU JONATAN*   v10
Per Oleg Midtfjeld
Senaste 5:      Lin Tr  Br  200918-1    3/2100  5  26.1
Denna lopptypL:  ingen hittad
1 4% 1609 m
(10) C
5  SMEDTULLA*   s9
Anette Frønes
Senaste 5:      An Frø  Bj  201208-2    4/1609  5  26.0ag
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 1609 m
(3) D
6  FAKS MOLLYN*   h12
Espen A. Schem
Senaste 5:      Sch Es  Bj  210112-7    3/2100  3  26.0a
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 0% 1609 m
(3) D
7  DAG JULIUS*   v8
Dag-Sveinung Dalen
Senaste 5:      Dal Da  Sö  201220-1    1/1640  2  24.8
Denna lopptypL:  ingen hittad
100 2% 1609 m
(12) B
Information om "Hästens bästa prestationer"

Denna kolumn visar två utvalda prestationer för respektive häst, i de fall det går att finna prestationer av de båda typerna. Se nedan för redogörelse över de två prestationstyperna och vad de representerar. Klicka här för en förklaring av startlistans övriga komponenter.

  • Senaste 55 (Senaste 5): Denna prestation väljs ut genom en algoritm som jämför hästens fem senaste starter, och därefter väljer ut hästens bästa prestation av de fem senaste starterna. Denna prestation är oberoende av aktuell och historisk lopplängd, då algoritmen utför en viktning när den jämför tider för t.ex. 1640- och 2640-lopp.
  • Denna lopptypL (Denna lopptyp): Denna prestation söker i hästens historik och plockar fram hästens bästa tid på den aktuella distansen (1609 meter autostart), sökningen letar efter tider 90 dagar bakåt i tiden.

Baninfo Bjerke: Banlängd: 1000 m, Upplopp: 200 m, Vinklad startvinge: Ja, Open stretch: Nej


V5 resultat Bjerke tisdag 26 januari 2021

Lopp Vinnare Vinnarodds Värde Strukna

Utdelning för V5 på Bjerke tisdag 26 januari 2021

Antal rätt System Utdelning

Algoritminfo: Rankingen beräknas på följande sätt: först körs en algoritm som ger hästarna poäng baserade på deras allmänna prestationer de senaste fem starterna. Därefter körs resultatet av den algoritmen genom ytterligare en algoritm, som inom det specifika loppet delar upp hästarna i A-, B-, C- och D-hästar.

Förklaring av den detaljerade startlistan

Se bilden nedanför för en detaljerad förklaring över vad de olika delarna av den detaljerade startlistan representerar.

Bild som förklarar den detaljerade startlistanATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se